2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ, 01. KOLOVOZA 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRAGANIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA:    021-05/13-01/14
URBROJ: 2133/08-05/01-13-1
Draganić,  25 .07.2013. godine

Na temelju članka 34. Statuta Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije“, broj 18/13) i članka 17. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić („Glasnika Karlovačke županije“, broj 21/09, 34/12 i 18/13) sazivam

2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Draganić

za četvrtak 01. kolovoza 2013. godine s početkom rada

u 18 sati u prostoru zgrade Općine Draganić, Draganići 10 ( Mala vijećnica) 

          Predlažem sljedeći dnevni red:

– odgovori na vijećnička pitanja (dostavljanje materijala u pisanom obliku i usmeni odgovori)

–  vijećnička pitanja

  1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća 
  2. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Draganić za 2013. godinu 

   3.         Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Draganić za 2013. god

   godinu.

   4.         Izvješće o izvršenju Proračuna za 01.01.2013-30.06.2013.

    

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općine Draganić 
 2. Izvješće o radu Komunalnog društva Draganić d.o.o. za period 01.01.2012-31.12.2012. godinei od 01.01.2013 – 30.06.2013. godine.

   

 3. Prijedlog Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Komunalnog društva Draganić d.o.o. 

  8.         Donošenje cjenika novih usluga Komunalnog društva Draganić d.o.o.

   

 4. Prijedlog Odluke o komunalnom redu 
 5. Prijedlog Socijalnog plana Općine Draganić za 2013. godinu 
 6. Prijedlog Pravilnika o radu 
 7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju dječjeg vrtića DIDI Draganić, Mrzljaki 1 
 8. Razno 
 • pomoć za saniranje krovišta na kući gospođe Bene Mirjane  po prijedlogu gosp. Vrbanića- zamjenika načelnika
 • izjava o načinu primanja materijala za sjednice Općinskog vijeća 

  Materijale dostavljamo priložene pozivu. Molimo za odaziv sjednici u zakazano vrijeme, a opravdanu spriječenost javite na telefon 715-136.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                             Josip Jazvac