Crkve na području općine Draganić

Župna crkva Sveti Juraj – 1334.g.

Kapela Sveti Antun u Budrovcima – 1671.g.

Kapela Sveta Barbara u Vrhu -1731.g.

Kapela Sveti Fabijan i Sebastijan u Lazini – 1668.g.

Kapela Sveto Trojstvo u Goljaku – najstarija drvena 1689.g.

Kapela Uznesenja sv. Križa u Mrzljakima- spomen na poginule branitelje u Domovinskom ratu- 1993.g.

Kapela sveta Magdalena u Guci draganićki- 1683.g.

Kapela Sveti Stjepan u Vukšin Šipku

Kapela Marije pomoćnice u Čeglje

LAZINA- Kipovi: Sv. Filip i Jakov, Sveti Nikola i Sveti Ivan na polju