Draganić

OPĆE INFORMACIJE
Osnovna škola Draganić  047/715- 196
Komunalno društvo Draganić d.o.o.  047/715 – 855
Ambulanta opće medicine Draganići, Dr. Diana Kralj  047/715 – 137
Zubna ambulanta Draganić, Dr. Furač Ana  047/715 – 172
Veterinarska ambulanta Draganić  047/715 – 157
Karlovačka banka Draganić  047/715 – 772
Hrvatska pošta Draganić  047/628 – 025
Željeznička stanica Draganić  047/715 – 256
Župni ured  Draganić  047/715 – 377