Zemljopisni položaj

Područje općine Draganić obuhvaća površinu od sveukupno 72 kvadratna kilometra, a smješteno je na sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske gdje jednim svojim dijelom ulazi u jugozapadni dio Panonske nizine, a drugim dijelom sjeverni rubni dio Pokupske nizine.
Zapadni dio područja Općine pretežito je brežuljkast, spuštajući se prema istoku prelazi u nizinsko područje na kojem se prostiru oranice i pašnjaci, a na krajnjem istoku znatnije površine bjelogoričnih šuma.

staticmap.png

Naseljeno mjesto Draganić oduvijek je činilo zajedništvo 17 sela (zaselaka); Draganići, Barkovići, Jazvaci, Vrbanci, Budrovci; Bencetići, Goljak, Mrzljaki, Vrh, Križančići, Lazina, Franjetići, Lug i Darići koji su i sada te Čeglji, Guci i Vukšin Šipak, koji su izvan ustroja općine Draganić, ali pripadaju Župi draganićkoj.

Od sjeveroistoka prema jugoistočnom djelu Općine protiču dvije rijeke – Kupčina i Stojnica.

Na području Općine nalazi se nekoliko jezera:

– na istočnom dijelu sela Mrzljaki nalazi se veći kompleks umjetnih jezera Draganićkih ribnjaka ukupne površine cca 400 ha u kojima se uzgaja slatkovodna riba
– u selu Mrzljaki, u blizini željezničke stanice Draganić nalaze se dva manja umjetna jezera, tzv. bajeri, koji su ostatak od iskopa nekadašnje ciglane
– u selu Lug, u šumi “Sečica” nalazi se manje umjetno jezero tzv. “Plavi Bajer”
– u selu Bencetići nalazi se manje umjetno jezero koje je nastalo nakon iskopa zemlje prilikom izgradnje auto-ceste Zagreb – Karlovac
– u selu Lazina, na području pod nazivom Petrinšćak, nalaze se dva manja umjetna jezera koja su nastala nakon iskopa zemlje koja je koristila za navoz prilikom izgradnje auto-ceste Zagreb – Karlovac

Područje Općine Draganić u cjelosti ima umjerenu kontinentalnu klimu sa relativno dovoljnim količinama oborina. Unutar područja postoje manje temperaturne razlike koje su gotovo benačajne. Prosječna godišnja temperatura zraka, prema statističkim pokazateljima unatrag četrdeset godina iznosi 11 stupnjeva C. Najtopliji mjesec u godini je srpanj s prosječnom temperaturom od 21 stupnjeva C, a najhladniji siječanj s prosječnom temperaturom od oko 0 stupnjeva C.

Prosječna godišnja vlažnost zraka kreće se u visini do 73%, a najviša je u listopadu i siječnju kad doseže i do 85%, a najmanja je u ljetnom priodu kad se kreće između 71% i 78%.
Prema raspoloživim podacima, na području općine Draganić nije zabilježena pojava jačih niti učestalijih vjetrova, a oni koji pušu prvenstveno su iz smjera sjevera i sjeveroistoka dok su vjetrovi iz pravca juga i jugoistoka znatno manje zastupljeni.