Poljoprivreda 2018.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA U POLJOPRIVREDI ZA 2018. GODINU

Obrasci:

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

MJERA 1 – Osiguranje usjeva i nasada i MJERA 2- Kalcizacija tla

MJERA 3 – kemijska analiza tla i MJERA 4 – kupnja zaštite obrane od tuče

MJERA 5 – sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda i MJERA 6 – sufinanciranje pčelarstva

MJERA 7 – sufinanciranje konjogojstva

MJERA 8 – sufinanciranje uzgoja magaraca