Udruge

Popis udruga na području Općine Draganić:

 • Dobrovoljno vatrogasno društvo Draganići – predsj. Joaip Jazvac, Franjetići 32, 715-043
 • Dobrovoljno vatrogasno društvo Mrzljaki – Goljak – predsj. Damir Moguš, Mrzljaki 77A, 0915955032
 • Vatrogasna zajednica općine Draganić – prestala s radom
 • KUD Sv. Juraj  Draganić – predsj. Draženka Jagatić, Lazina 169/c – 098 365 467
 • Nogometni klub Draganić – predsj.  Brozović Marijan, Karlovac, 098 832 120
 • Šahovski klub Draganić – predsj. Juraj Bonjeković, Lazina 151 – 715 435
 • UDVDR-RH – ogranak Draganić – predsj. Josip Bencetić,
 • ŠRD- športsko ribolovno društvo Draganić – predsj. Tihomir Zagudajev, Mrzljaki , 0915087246
 • Lovačko društvo “Draganići” – predsj.  Ferdo Misir, Budrovci 109 – 715 106
 • Lovačko društvo “Brusnik” –
 • Udruga “ZRAKA”  Draganić, www.zraka.com – predsj. Kristina Vrbanek, Franjetići 32 – 099/7048969
 • Udruga umirovljenika Općine Draganić – predsjednik Željko Bregar, Mrzljaki 81b, kontakt 091/976-1348
 • Udruga vinara, vinogradara i voćara „draganićki bregi“ – predsj. Barković Ignac, Draganići 5B,0955969547
 • Savjet mladih Općine Draganić – predsjednik Katarina Bencetić, Draganići 93 a
 • Hrvatski sokolarski klub, Lazina 40B, 47 201 Draganić- Viktor Šegrt, viktor.segrt@email.t-com.hr   047/715-401,  091/7620-369
 • Udruga za promicanje kvalitete i kulture življenja “CroKultur”   www.izletzadjecu.comhttp://sanya240.wixsite.com/crokultur  Draganić, Budrovci 27, – Predsjednica Ivana Klarić, dodatni kontakt – Sanja Canjar 095 808 1300 /  Zvjezdana Klarić 091 7240 764
 • Udruga “TRADICIJE DRAGANIĆA”- Predsjednica  Turkalj Ljerka, Goljak 82,  Draganić 0989095554