Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana, i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru svoje nadležnosti, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, NN 33/01) i Statutom.

Vijećnici Općinskog vijeća izabrani na lokalnim izborima 21.05.2017.g.

1. Davor Grdošić,dr.med.spec.ortoped –  HDZ
2. Đurđica Prstac,dipl.ing poljoprivrede-ekonomist
–  HDZ
3. Krunoslav Tomačić,dipl.ing. sigurnosti
– HDZ
4. Dubravko Domjančić 
– HDZ
5. Josip Klarić
– HDZ
6. Vladimir Domladovac
– HDZ
7. Stjepan Golub
– SDP
8. Anđelko Misir
– SDP
9. Tomislav Domladovac
–  SDP
10.Barbara Kruljac Žilić
– HSU
11.Ana Barković 
– Lista grupe birača
12.Barica Turk
– Milan Bandić 365 – Stranka rada i solidarnosti
13. Ivica Vrbanić
– HSS

Predsjednik Općinskog vijeća je Davor Grdošić (HDZ), a potpredsjednica Ana Barković  (kandidat sa liste grupe birača).