Zapisnici i odluke 2013.

Izmjena odluke o naknadama članovima vijeća i članovima radnih tijela

Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Draganić

Odluka o raspoređivanju sredstava namijenjenih za redovno godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika općinskog vijeća Općine Draganić