Zapisnici i odluke 2014.

Odluka o raspoređivanju sredstava komunalne naknade u 2014.godini

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Draganić u razdoblju od siječnja do lipnja 2014 godine

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Draganić za 2014.