Zapisnici i odluke 2015.

Odluka o dodjeli javnih priznanja 2015.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Draganić

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Draganić

Odluka o istupanju iz KODOS-a

Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Draganić za 2015.godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i izabranih članova s liste grupe birača za 2016.

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Draganić – rujan-prosinac 2015.godine

Odluka o zakupu poslovnog prostora

Zaključak o preraspodjeli sredstava 2015.