Zapisnici i odluke 2017.

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Draganić za 2017.g

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja općine Draganić za školsku godinu 2017.-18.

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Draganić za 2017. godinu

Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade u 2017.godini

Odluka o raspodjeli sredstava od komunalne naknade

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i izabranih članova s liste grupe birača za 2017.

Odluka o visini grobne naknade za 2017. godinu

Odluka o visini naknade za razvoj javne vodoopskrbe 2017

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Draganić za razdoblje od 01. siječnja do 07. lipnja 2017.g