Zapisnici i odluke 2018.

Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi 2018.

Izmjene i dopune Odluke o naknadama za rad vijećnika, predsjednika Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općine Draganić

Izmjene i dopune statuta Općine Draganić 2018.

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja općine Draganić za školsku godinu 2018-2019

Odluka o davanju suglasnosti za DVD Mrzljaki Goljak 2018

Odluka o držanju kućnih ljubimaca 2018.

Odluka o financiranju političkih stranaka u 2018.g.

Odluka o imenovanju odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Draganić 2018.

Odluka o osnivanju vijeća za prevenciju na području Općine Draganić 2018.

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Draganić 2018.

Odluka o utvrđivanju prijedloga članova Nadzornog odbora Komunalnog Društva Draganić doo

Odluka o visini godišnje grpbne naknade za 2018.g.

Pravilnik o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Draganić

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite Općine Draganić za razdoblje od 2018.-2021.godine

Zaključak o prihvaćanju cjenika dimnjačarskih usluga

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja Općinskog načelnika o izvršenim preraspodjelama sredstava u Proračunu Općine Draganić za 2018.g.