Zaštita okoliša

Gospodarenje otpadom 2018.

Nacrt prijedloga plana gospodarenja otpadom Općine Draganić 2017.-2023.

ODLUKA nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš 2018.

Odluka o odbačenom otpadu 2018.

Odluka o otpadu 2018.

Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada