Zaštita osobnih podataka

Službenica za zaštitu osobnih podataka Općine Draganić:

Anđela Županić

adresa: Draganići 10, 47201 Draganić
tel/fax.: 047/ 715 – 136 / 047/ 715 – 376
e-mail: opcina-draganic@ka.t-com.hr